Prescription medicine

PRILIGY 30 mg tabl, kalvopääll 3 fol

estää serotoniinin takaisinottoa hermonpäätteisiin, serotoniinireseptoreilla on keskeinen asema siemensyöksyn säätelyssä keskushermostotasolla
Aktiv ingrediens:
dapoksetiinihydrokloridi
Medicine Method of Effect:

estää serotoniinin takaisinottoa hermonpäätteisiin, serotoniinireseptoreilla on keskeinen asema siemensyöksyn säätelyssä keskushermostotasolla

Ändamål:

ennenaikaisen siemensyöksyn hoito

Paketstorlek:
3 fol
Marknadsförare:
Berlin-Chemie/A. Menarini Suomi Oy
22,85 €
Check Kela-compensation
30mg dapoxetinhydroklorid
Rumstemperatur (+15C - +25C)